İcra Müdürlüğü Kursu


 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KURS PROGRAMI (210 SAAT)
 

TİCARET HUKUKU

30 SAAT

İCRA - İFLAS HUKUKU

30 SAAT
HARÇLAR - DAMGA  VERGİSİ - TEBLİGAT KANUNU 30 SAAT
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (MEDENİ USUL) 25 SAAT

BORÇLAR HUKUKU

25 SAAT

MATEMATİK

25 SAAT

TÜRKÇE

15 SAAT
İNKILAP TARİHİ 10 SAAT
COĞRAFYA 10 SAAT
VATANDAŞLIK 10 SAAT
TOPLAM 210 SAAT


 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI HAKKINDA;

İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı:
.... 2017 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve 2 saat sürecektir.
Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla elektronik ortamda .......... 2017 tarihleri arasında yapacaklardır.
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin Internet sayfasında yer almaktadır.
Sınav ücretini yatıran ve yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış adaylar, ÖSYM’nin Internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır.
Sınava, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans programı mezunu adaylar başvurabilecektir.
Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10), d) Türkiye Coğrafyası (10), e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) ile ilgili seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi: a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı (10), b) İcra ve İflas Kanunu. İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (10), c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu (10), d) Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10), e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği (10) konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşacaktır.
50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır;

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Buna göre;

Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (300) bir kat fazlası olan 600 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. 600’üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır.
Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağırılacaklardır.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BROŞÜR İÇERİĞİ

ADALET ÖNLİSANS ve HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU ADAYLARA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARINA hazırlık kursu deneyimli bir ekip tarafından verilmektedir.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri (ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri) aracılığıyla elektronik ortamda almaktadır.

ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.

Sınav ücretini yatıran ve yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 31.01.1979 ve daha sonra olanlar) adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvurmaktadır.

Sınava, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü veya Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans programı mezunu adaylar başvurabilmektedir.

Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10), d) Türkiye Coğrafyası (10), e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) ile ilgili seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı (10), b) İcra ve İflas Kanunu. İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (10), c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu (10), d) Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10), e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği (10) konuları ile ilgili seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır;

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınmakta, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılmaktadır. Buna göre;

Genel Başarı Puanı 70 ve üzeri olan adaylar en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konmaktadır. Bu şekilde yapılan sıralamaya göre, ilan edilen kadronun (300) bir kat fazlası olan 600 aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmakta, 600’üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanmakta ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaktadır.

Ancak başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanmakta ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınava çağırılmaktadır.

ADALET ÖNLİSANS ve HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU ADAYLARA

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ve YARDIMCILIĞI SINAVI HAZIRLIK KURSLARI

KURS PROGRAMI

ALAN BİLGİSİ DERSLERİ (110-120 SAAT)

a) Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı Düzenleyen üçüncü Kitabı

b) İcra ve İflas Kanunu. İcra ve İflas Kanunu Nizamnamesi, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

c) Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu

d) Tebligat Kanunu, Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği

ARTIVİZYON KARİYER'İN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE HAZIRLIK KURSUNDA SUNACAĞI İMKANLAR:

Teorik ve pratik çözüm yolları ile sınav müfredatına uygun konu anlatımları

Profesyonel rehberlik hizmeti

Kıymetli evrak hukuku soru bankası-( Yazar:Av.Şeyda Şahin/Sinan Sakin)

Medeni usul hukuku soru bankası- (Yazar:Av.Şeyda ŞAHİN/Sinan Sakin)

Genel kültür ve genel yetenek soru bankası

Binlerce örnek soru

Sınav öncesi örnek deneme sınavları

Sizlere en iyi kursu vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz.

icra müdürlüğü kursu, ankara icra müdürlüğü kursları, icra müdürlüğü kursu ankara, ankara icra kursları, icra kursları ankara, icra müdürlüğü kurs ücretleri, kurs fiyatları, en uygun kurs, kurs tavsiye,

en iyi kurs ankara kızılay ankara icra müdürlüğü kursu ankara icra müdürlüğü kursları ankara icra müdür yardımcılığı kursları ankara müdür yardımcılığı kursları ankara

 

 

 

  

Artıvizyon Kariyer; alanında uzman kadrosuyla KPSS eğitimi veren kalite ve mükemmelliği esas alan anlayışı ile en seçkin eğitim, öğretim ve idareci kadrosunu bünyesinde birleştirmiştir.İcra Müdürlüğü Kursu, İcra Müdürlüğü Kursu Ankara, İcra Müdür Yardımcılığı Kursu, Ankara icra müdürlüğü kursları, İcra Md. Kursları Ankara, İcra Müdürlüğü Kurs Ücretleri, kursu ücreti, kurs fiyatları, ne kadar. icra müdürlüğü kursu, icra müdürlüğü kursu ankara, ankara icra müdürlüğü kursları, ankara icra kursları, icra kursları ankara, icra müdürlüğü kurs ücretleri, kursu ücreti, kurs fiyatları, ne kadar icra müdürlüğü kursu, icra müdürlüğü kursu ankara, ankara icra müdürlüğü kursları, ankara icra kursları, icra kursları ankara, icra müdürlüğü kurs ücretleri, kursu ücreti, kurs fiyatları, ne kadar İcra Müdürlüğü Kursu, İcra Müdürlüğü Kursu Ankara, İcra Müdür Yardımcılığı Kursu, Ankara icra müdürlüğü kursları, İcra Md. Kursları Ankara, İcra Müdürlüğü Kurs Ücretleri, kursu ücreti, kurs fiyatları, ne kadar. İcra Müdürlüğü Kursu, İcra Müdürlüğü Kursu Ankara, İcra Müdür Yardımcılığı Kursu, Ankara icra müdürlüğü kursları, İcra Md. Kursları Ankara, İcra Müdürlüğü Kurs Ücretleri, kursu ücreti, kurs fiyatları, ne kadar.

 

 
Artıvizyon Kariyer Merkezi:

Adres: Ziya Gökalp Cad. İnkılap Sk. No:19 Kat:4-5 Kızılay/ANKARA

 

Telefon Numaralarımız:

 

TEL : (0312) 431 9090

GSM: (0532) 383 0613

 

İletişim ve Ön Kayıt Formu

 

Önkayıt Yaptırmak İçin

Lütfen Linkteki Formu Doldurun.


Copyright © Artıvizyon. Telif Hakları ARTIVİZYON.COM.TR'ye Aittir.  

ADMEDYA.NET